Ensivaste

Suomusjärvellä ensivastetoimintaa harjoittaa Suomusjärven VPK.

Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan organisoidun ja koulutetun, ensihoitojärjestelmän ulkopuolisen yksikön käyttöä hätätilapotilaiden alkuvaiheen hoidossa ennen ensihoitoyksikön eli ambulanssin kohteeseen saapumista. Ensivastetoiminta on osa ensihoitotoimintaa ja yksi lenkki porrastetussa ensihoitojärjestelmässä.

Ensivaste on se yksikkö, joka saapuu ensimmäisenä paikalle ja kykenee aloittamaan hoidon. Ensivastetoiminnalla tuetaan ensihoitoa ja nopeutetaan hätätilapotilaan avun saantia. Ensivasteyksikkö hälytetään Hätäkeskuksen toimesta silloin, kun se voi saavuttaa hätätilapotilaan nopeammin kuin ensihoitoyksikkö, tai kohteeseen tarvitaan ensivasteyksikköä avustamaan ensihoitoyksikköä. Ensivasteyksikkö ei koskaan korvaa ensihoitoyksikön tarvetta, vaan sen tehtävänä on pienentää hätätilapotilaan avun saannin viivettä.