Hälytysosasto


Palokunnat ja palokuntalaiset ovat mukana rakentamassa turvallista yhteiskuntaa. Sopimuspalokunnat tekevät merkittävää työtä paikallisen turvallisuuskulttuurin hyväksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi.

Palokunnat palvelevat kaikkialla Suomessa, myös syrjäseuduilla. Harvaan asutuilla alueilla ensimmäinen paikalle tuleva pelastusyksikkö on yleensä sopimuspalokunnan paloauto.

Vapaaehtoinen palokunta eli VPK on palokuntatoimintaa varten perustettu yhdistys.
Kun VPK tekee sopimuksen alueensa pelastuslaitoksen kanssa, siitä tulee sopimuspalokunta, joka hälytetään meidän tapauksessa tilannepaikalle ensilähdön palokuntana.


PALOKUNNAT SUOMESSA

Palokuntien määrä: noin 700 sopimuspalokuntaa, 112 ammattipalokuntaa (%)

Sopimuspalokunnat ovat mukana noin puolessa pelastustoimen tehtävistä, ja niillä on
vuosittain n. 70 000 hälytystehtävää.

Sopimuspalokunnissa on yli 13 000 koulutettua, hälytyskelpoista palokuntalaista.Viikkoharjoituksia järjestetään tiistai iltaisin. Harjoituksiin ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet yli 16-vuotiaat. Hälytystoiminta edellyttää 18 ikävuotta ja pelastustoiminnan peruskurssin suorittamista.